Luns, 25 Outubro, 2021
Suxestións e queixas.
Suxestións e Queixas (SQ)
O CIFP Compostela agradece a súa colaboración para a mellora continua do sistema xeral de calidade (SXC) do centro, para o que habilita esta opción vía web ademais do correspondente modelo en papel, no que vostede pode presentar a súa SQ.

Para facilitar o tratamento das SQ indícanse as seguintes aclaracións de axuda para a presentación das mesmas:
  • Suxestión: idea que se lle aporta á dirección do CIFP Compostela con ánimo construtivo para a súa mellora.
  • Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP Compostela non ten contraídos compromisos debidos ao SXC ou legais.

Resposta
As SQ con propoñente coñecido son respondidas por escrito mediante carta.
Nas SQ anónimas publicarase a súa resposta no taboleiro de anuncios do CIFP Compostela, se é pertinente.Escriba o seu nome e apelidos.
Dirección de e-mail
Tema da mensaxe: *
Escriba a súa mensaxe: *