Luns, 09 Decembro, 2019
CALENDARIO PROBAS LIBRES 1ª PARTE

Convocase a todos/as os/as candidatos/as, matriculados en probas libres 2017.

Calendario de reunión de acollida e de probas.

SESIÓN DE ACOLLEMENTO

C.S. Xestión de Aloxamentos Turísticos

C.S. Dirección de Cociña

C.S. Educación Infantil

C.S. Integración Social

C.S. Dirección de Servizos en Restauración

C.M. Cociña e Gastronomía

C.M. Servizos en Restauración

C.M. Panadaría, Repostaría e Condeitaría

C.M. Atención a Persoas en Situación de Dependencia

C.M. Impresión Gráfica

C.M. Preimpresión Dixital