Xoves, 21 Novembro, 2019
DATAS DAS PRESENTACIÓNS E INICIO DE CURSO 2019-2020

As datas das presentacións en inicio de curso 2019-2020 no CIFP Compostela son as que a continuación se indican:

Inicio curso 2019-2020 1

 

Inicio curso 2019-2020 2