Domingo, 12 Xullo, 2020
INICIO-NOVAS
Calendario de execución da fase de avaliación . Acreditación de competencias Educación Infantil

Calendario de execución das probas profesionais de competencia da fase de avaliación do proceso de acreditación de competencias. CICLO FORMATIVO: EDUCACIÓN INFANTIL.

 

 
Convocatoria da Reunión obrigatoria de Acollemento de probas libres.

Convocatoria da Reunión obrigatoria de Acollemento de probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

 

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

Calendario de admisión

Máis información, requisitos e solicitudes de inscrición en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

 

Horarios DA PRIMEIRA PARTE de probas libres no CIFP COMPOSTELA

Pódense consultar os horarios nos seguintes enlaces.

Artes gráficas.

Hostalería e Turismo.

Industrias Alimentarias.

Servizos Socioculturais e á Comunidade.


Extracto de programacións

Pódese consultar o extacto de programación (por ciclos e módulos) do CIFP COMPOSTELA, no seguinte enlace: Extracto programacións de probas libres-CIFP COMPOSTELA

 

 

 
Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal.

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 4 de abril de 2018, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 29 de decembro de 2017 (DOG do 10 de xaneiro de 2018) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

En aplicación do artigo 13.3 "A convocatoria para a primeira reunión grupal publicarase na páxina web da sede onde se desenvolva o procedemento e na páxina www.edu.xunta.es/fp da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos dez primeiros días desde a publicación das listaxes definitivas de admitidos e sempre cunha antelación mínima dunha semana respecto da data de realización, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. A convocatoria á reunión reflectirase no expediente do candidato na aplicación informática de xestión do procedemento, debendo o candidato realizar a confirmación da súa recepción na mesma aplicación".

Pode consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

 
Acreditación. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.alt

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 5 de abril ao 4 de mayo de 2018, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia:

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

 Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

 Pódese ampliar información consultando o enderezo: http://www.edu.xunta.es/fp/definitivas-admitidos-acreditacion-2018

 
Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2018

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

alt

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15016000- CIFP COMPOSTELA:

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisiona de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Pódese ampliar información consultando o enderezo: http://www.edu.xunta.es/fp/provisionais-admitidos-excluidos-acreditacion-2018

 

 
Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2018

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018, con data do 20 de febreiro de 2018.

A continuación atopará as listaxes de solicitantes que non precisan emendar a documentación, solicitantes que precisan emendar a documentación ou solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a do CIFP COMPOSTELA:

 

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

 

Poden ampliar información no enlace:  http://www.edu.xunta.es/fp/solicitantes-acreditacion-2018

 
O CIFP COMPOSTELA COLABORA NA V MOSTRA DO ENTROIDO. LAMAS DE ABADE

Un ano máis o CIFP Compostela colabora  no Entroido. Podes consultar no seguinte enlace a organización da actividade: Cronograma da V Mostra do Entroido. Lamas de Abade.

 
RECEITARIO DE LUCÍA FREITAS PARA O 50 ANIVERSARIO DO CIFP COMPOSTELA

Dentro das actividades de conmemoración dos 50 anos do CIFP Compostela, tivemos a sorte de contar, o 31 de outubro de 2017,  con Lucía Freitas  Reinterpretando a repostaría galega tradicional quen comparte con nós o seguinte receitario....

Ler máis...
 
<< Inicio < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Próximo > Fin >>

Páx. 12 de 22