Domingo, 31 Maio, 2020
INICIO-NOVAS
Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. 2019-2020

Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020

 

29/05/2020

Publicada a Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Resolución establece as datas do período de solicitudes de matrícula para as probas libres de títulos LOE de formación profesional e as datas para a celebración das probas.

"Artigo 4.Calendario de desenvolvemento da proba.  As probas realizaranse na primeira quincena do mes de setembro, o que permitirá ás persoas aspirantes dar continuidade ao seu itinerario formativo."

 
Licitación cafeterías escolares: publicación do anuncio no perfil do contratante

Licitación cafeterías escolares: publicación do anuncio no perfil do contratante

Anuncio de licitación da contratación da concesión dos servizos de cafeterías en 108 centros escolares da provincia de A Coruña para os cursos 2020-2021 e 2021-2022 coa posibilidade de ser prorrogada aos cursos 2022-2023 e 2023-2024.

Este anuncio está publicado no perfil do contratante da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (https://www.contratosdegalicia.gal) . 
 

  • O prazo de presentación de propostas dos operadores económicos interesados está aberto e finaliza o día 23 de xuño de 2020 ás 14 horas.

  • As proposicións presentaranse a través da plataforma de licitación electrónica da Xunta de Galicia (SILEX) aloxada na dirección:

http://www.conselleriadefacenda.es/silex

CONSULTAS:

Segundo o apartado 22 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares:

- As consultas relacionadas cos pregos, condicións xerais de contratación, adxudicación e co desenvolvemento da licitación dirixiranse á Xefatura Territorial da Coruña, a través dos teléfonos 981 184 745 e 981 184 730.

- As consultas relacionadas coa situación e características das instalacións das cafeterías dirixiranse a cada un dos centros educativos.

- As consultas ou incidencias relacionadas coa presentación electrónica das ofertas realizaranse na páxina web https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet segundo o procedemento descrito no citado apartado 22 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 
PAGO TAXAS PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO

Pago de taxas para expedición de título:

O pago de taxas de expedición titulo pode realizarse no seguinte enlace:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

A continución ticade en "Enlaces Asociados: Modelo I": MODELO I AUTOLIQUIDACIÓN

Premede no botón "Iniciar taxa" en acceso libre,  Acceso libre taxas atriga xa tedes acceso á tramitación do pago electrónico ou presencial. Lembrade que, tamén, as distintas entidades bancarias colaboradoras poñen a vosa disposición impresos de autoliquidación.

Facilitamos, nos seguintes enlaces, os distintos códigos a cumprimentar e importe a ingresar:

Técnicos.

Técnicos Superiores.

Unha vez realizado o pago (telemático ou presencial), deberedes enviar a copia do ingreso "Exemplar para a Administración" ao correo electrónico do CIFP Compostela: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 
Novas datas para o desenvolvemento de acreditación de competencias-2020.

Novas datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020

 Mar, 26/05/2020 - 17:51

Publicada a Resolución do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre o restablecemento do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

 
Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior (2020)

Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

Dom, 24/05/2020 - 18:41

Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

A resolución establece novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior.

Calendario Probas acceso 2020

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual


 
Instrucións para o que resta do presente curso.

Resolución do 22-05-2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial

 Ven, 22/05/2020 - 17:54

Resolución, do 22-05- 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería.

Resolución, do 22-05- 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

 
Nota informativa do CIFP Compostela

Nota informativa do CIFP Compostela: Normas de acceso ao CIFP

18/05/2020

Lembramos que debido ao COVID-19 suspéndeuse todo tipo de actividade lectiva e que o horario de atención ao público queda establecido de 10 a 13 horas.

 No CIFP Compostela establecemos as medidas de seguridade e agradecemos, a todas as persoas que se acheguen ao centro, teñan en conta as seguintes normas:

 - Non achegarse ao CIFP se presenta síntomas compatibles co COVID-19.

 - Sempre que sexa posible, realicen os trámites por teléfono, correo electrónico ou de xeito telemático. Evitando, así, a presenza no centro.

 - Sigan as indicacións do persoal non docente.

 - Non accedan ao CIFP acompañado ou acompañada salvo circunstancias especiais.

 - Fagan uso  de mascarilla de non poder manter a distancia de 2 metros.

 - Porten e usen o bolígrafo persoal.

 - Utilicen o envío de documentación escaneada ao correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 - Limiten na medida do posible o uso do servizo de fotocopias no CIFP.

 O CIFP Compostela activou o protocolo limpando e desinfectando a planta baixa, así como, colocando dispensadores de xel hidroalcoholico de acceso ao público.

Seguiremos informando nesta web das novidades que vaian xurdindo.

Para calquera dúbida teñen a súa disposición o correo electrónico do centro: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Agradecemos a colaboración!

Máis información en: www.edu.xunta.gal

 
CONVOCATORIA DE MATRICULA E NORMAS DE PRESENTACIÓ AOS EXAMES ABAU (XULLO DE 2020)

 

Podedes consultar a convocatoria, normas de presentación, instrucións para matrícula e impresos para á proba de avaliación de bacharelato para acceso á Universidade nos seguintes enlaces.

 

CONVOCATORIA DE MATRÍCULA NA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE.  (CONVOCATORIA ORDINARIA ·XULLO DE 2020)

NORMAS DE PRESENTACIÓN DO ALUMNADO AOS EXAMES E NORMAS DE REALIZACIÓN ABAU - 2020

INSTRUCCIÓNS PARA A MATRÍCULA PARA ALUMNADO DE CENTROS DA C. A. DE GALICIA.(ABAU -2020)

IMPRESOS ABAU - 2020

 

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Páx. 1 de 20